Priser & utmärkelser


Lindhés Advokatbyrå AB

Lindhés Advokatbyrå AB förvaltar över stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne. Stiftelsen delar ut medel till ändamål för arbete med barn och unga, utbildning och social hjälpverksamhet. Under hösten 2022 blev Projekt Fyrklövern beviljad bidrag från stiftelsen!

Winfried Fischers stipendiefond

Winfried Fischers stipendiefond tilldelar medel årligen genom stiftelsen Dialog-89 till personer som har en samhällskritisk idéutveckling. År 2021 vann projektet Fyrklövern priset för samhällskritisk idé för innovation inom missbruksvården.

Dahlströmska stiftelsen

Dahlströmska stiftelsen har enligt stadgarna till ändamål att utge penningbidrag till stiftelser, institutioner och föreningar som lämnar stöd åt ekonomiskt behövande. I maj 2022 erhöll projekt Fyrklövern projektbidrag från stiftelsen!

Svenska läkaresällskapet

SLS är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation. "En av SLS huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap. Detta gör vi bland annat genom att varje år dela ut omkring 30 miljoner kronor till forskning."

Tack för ert bidrag till projekt Fyrklövern!

YBC Gymnasieskola

Under maj 2022 blev vi inbjudna till YBC gymnasieskola i Nacka och föreläste om våld i nära relationer och kvinnor i beroendeproblematik under avgångsklassens gymnasiearbete där temadagar anordnas årligen. I år var temat i samhällets mörka vrå med fokus på våld i nära relationer! Projekt Fyrklövern erhöll bidrag som tack efter föreläsningen som uppskattades av såväl elever som lärare!

SEB stiftelsefond

SEB har ansvar över några antal stiftelser. Vi har erhållit stipendium från Steig Larssons stiftelse för tryckeri och publicering av vår kommande bok Trygga Barn

Idéer för livet - Skandia

Idéer för livet är Skandias egna fond. De beviljar bidrag till organisationer som bedriver verksamheter för barn och unga. Socialt Skyddsnät i Sverige AB är ett av det första sociala företaget som erhåller stipendium från stiftelsen. Vi fick ett bidrag på 80 000 SEK för att kunna publicera vår kommande bok Trygga Barn.

458 privata bidragsgivare

Utöver de bidrag och priser vi har erhållit till Projekt Fyrklövern har vi även erhållit bidrag från 458 enskilda bidragstagare. Vi är glada att så många stöttar oss i vårt innovativa arbete som kommer förändra den svenska missbruksvården för all framtid.