Vår historia

Det var under våren 2021 som visionen om Socialt Skyddsnät i Sverige AB utvecklades av Rebecca Lysholm och Erika Fernandez. Efter flera års arbete inom socialt arbete och upptäckten av organisatoriska hinder, medarbetare som brast i sin yrkesroll och tystnadskultur vid missförhållanden skapades en ilska till flertal områden inom dagens sociala arbete. Ilskan förvandlades till handlingskraft och visionen om en aktör som på riktigt erbjöd sociala tjänster av god kvalité utan bakomliggande agendor blev sedan till verklighet i januari 2022.

Idag har det sociala arbetet allt mer privatiserats men vi ser även en oroväckande förändring där allt fler föreningar får ta över ansvaret över särskilt utsatta och traumatiserande människor utan krav på varken utbildning eller erfarenhet. Först var tanken att bedriva en förening men på vägen upptäcktes allt fler hinder i denna typ av bolagsform som inte hade verkat för rättssäkra insatser. 

Samtidigt var vi inte intresserade av att bedriva ett klassiskt aktiebolag eftersom vårt intresse är huvudsakligen social utveckling och hållbarhet och inte ekonomisk vinst till enskilda ägare. Det var då vi bestämde oss för att slå ihop de bästa delarna från den ideella föreningsformen och aktiebolagsformen till ett återinvesteringsbolag istället och Socialt Skyddsnät i Sverige bildades.

Bolagsformen verkar för att bedriva samhällsutveckling och ändamål i huvudramarna för vår målgrupp och vinsten återinvesteras åter i våra samhällsnyttiga projekt och verksamheter.. På så sätt fördubblas våra insatser årligen och visionen av att förbättra det sociala arbetet i landet blir till verklighet. 

Vilka vi är och vad vi gör

Socialt Skyddsnät i Sverige AB bedrivs av engagerade socialarbetare vars vision är att utveckla skyddsnät till de särskilt utsatta grupperna i Sverige som tenderar att osynliggöras och falla mellan samhällets stolar. Genom flera års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete har vi ständigt lyssna på våra klienters berättelser om de hinder och övergrepp de har utsatts för från aktörer som finansieras av medborgares skattepengar och som ska verka för goda levnadsvillkor. Det finns allt för stora brister i dagens sociala arbete som inte diskuteras på nationell nivå i tillräckligt hög utsträckning. Vi upplever att många aktörer kan upplysa om samhällsproblem, men för få kommer med förslag på hur de ska åtgärdas. Det är här som vi kommer in. Vi brukar kalla oss för riktiga doers, med andra ord så är det mindre snack och mer verkstad för att implementera våra värderingar och ideér i samhället. 

Vi tror på att prestigelöshet, kunskap, erfarenhet, lyhördhet och empati är grunden till ett jämlikt samhälle där alla samhällsmedborgare tillgodoser lika rättigheter och möjligheter. Vi är inte partipolitiskt bundna och våra grundvärderingar härstammar från den gedigna forskningen som finns inom det sociala området. 

Vårt mål är alltid klienten i fokus och matcha rätt insats i rätt tid utifrån den enskildes individuella behov. 

Vi är här för att stanna och vi kommer förändra det sociala arbetet i Sverige för all framtid. Vi kommer konkurrera ut de verksamheter som har missförhållanden och brister i sina verksamheter för att säkerställa att de samhällsinvånare som är i behov av sociala insatser även får det av god kvalité. Vi vill återuppbygga förtroendet för de enskilda som har försummats och osynliggjorts av samhället och som har slutat lita på våra samhällsaktörer som ska verka för att säkerställa deras rättigheter.

Vi är prestigelösa och är mottagliga till kritik och feedback. Socialt arbete är ett levande arbete och en socialarbetare kan aldrig bli fullärd eftersom samhället ständigt befinner sig i rörelse och nya sociala problem uppkommer eller synliggörs runt om i landet.

Kommunerna är våra uppdragsgivare, men det är våra klienter som är kunderna och ska säkerställas delaktighet och självbestämmanderätt. 

Vi skräddarsyr insatsen utifrån den enskildes önskemål. Den enskilde berättar om sina mål och drömmar och vi erbjuder tillvägagångssätten för att komma dit. Vi brukar säga att våra klienter kör tåget och vi lastar på kolen så att tåget kan fortsätta rulla. Det är alltså inte vi som gör förändringen utan enbart delar med oss av vår kunskap och erfarenhet för att hitta lösningen till förändringsprocessen. 

Träffa teamet

Rebecca Lysholm


Grundare för Socialt Skyddsnät i Sverige AB. 

Socionom, genusvetare, entreprenör, debattör, podcaster. 

Inriktning: Våld i nära relationer, barns rättigheter, psykisk ohälsa, beroendeproblematik, evidensbaserad praktik och ledarskap.

Kontakt: rebecca.lysholm@socialtskyddsnat.se

Alida Sterner


Medgrundare och ekonomiansvarig för Socialt Skyddsnät i Sverige AB.

Ekonomiansvarig, offentlig upphandling, inköpare och administration.

Inriktning: Hållbart inköp och ledarskap.

Kontakt: alida.sterner@socialtskyddsnat.se

Erika Fernandez

Behandlare och medgrundare för Socialt Skyddsnät i Sverige AB.

Behandlingspedagog, behandlingsterapeut, praktiskt arbete och podcaster.

Inriktning: Beroendeproblematik, våld i nära relationer, samsjuklighet, hemlöshet, beteendeproblematik och kriminalitet.

Kontakt: erika.fernandez@socialtskyddsnat.se