Bli familjehem hos oss

Denna sida är för dig som funderar på att bli jourhem, familjehem eller behandlingsfamilj på uppdrag av Trygga Barn. Oavsett om du tidigare varit familjehem eller är helt ny inom området så är du välkommen att höra av dig till oss! Här nedan har vi samlat information om vår verksamhet, vanliga frågor och svar samt ansökningsformulär!

Certifierade utbildningar

Alla familjehem erbjuds kontinuerligt certifierade utbildningar utifrån vår utbildningsmanual Trygga Barn. I utbildningarna får ni lära er om olika typer av våld, våldsutsattas barns traumareaktioner, traumadiagnoser, barnkonventionen samt hot- riskbedömningar. Vid avslutad utbildning skickas det hem ett diplim som intygar er certifiering!

Kontinuerlig handledning

Det är många familjehemskonsulenter som marknadsför sig att de har vissa insatser för jour- och familjehemmen men som aldrig erbjuds. För att ha kvalité i sin roll som familjehem behöver ni kontinuerlig handledning. Vi vill att ni ska känna att ni kan härbärgera ert uppdrag och behålla er fysiska och psykiska hälsa.

Samma handledare dygnet runt

Kontinuitet och stabilitet är A och O i familjehemsuppdraget. Därför ska ni ha en och samma handledare oavsett tid på dygnet. Detta är för att vi ska säkerställa att ni får rätt handledning och att ni känner er trygga i att samtala om funderingar i uppdraget.

Barnombud

Alla barn som placeras hos oss tilldelas automatiskt ett barnombud. Ett barnombud är en trygg vuxen med relevant kunskap inom barnkonventionen, LVU och socialtjänstlagen. Barombudet finns till för barnet och kan hjälpa barnet att framföra sina behov till familjehemmet och socialtjänsten. Barnombudet träffar det placerade barnet minst en gång i månaden.

Dokumentation

Hos oss tilldelas alla jour- och familjehem samt barnen en egen användare i vårt dokumentationssystem Rätt Spår. Familjehemmet kommer kunna dokumentera relevanta uppgifter under insatsens gång för att säkerställa att viktiga uppgifter inte missas. Barnet kommer kunna dokumentera egna samtal med vuxna, synpunkter samt känslor. Detta är för att barnet ska ha möjlighet att vara delaktig under hela placeringen.

Avlastning

Ett familjehemsuppdrag är i vissa fall påfrestande. Ibland behöver du ta en paus från uppdraget för att återhämta dig så du kan utföra ditt uppdrag av bästa kvalité. Därför har vi en kontaktperson. Kontaktpersonen kan avlasta er vid olika ärenden som behöver göras men också vid kvällar/helger om ni behöver en paus. Denna insats erbjuder vi för att förhindra avbrott i placeringen!

Ansökan om att bli jour- och familjehem

Vill du bli jourhem, familjehem eller behandlingsfamilj hos oss? Vad roligt! Då är det bara att fylla i uppgifterna här nedan så återkommer vi till dig för en intervju.

Frågor & Svar om familjehemsuppdrag

1. Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn i ditt hem som inte kan bo hos sin ursprungsfamilj. Din uppgift är att kunna erbjuda familjeliknande förhållanden till barnet. Barnet kommer bo hos dig tills hen kan flytta åter till sina vårdnadshavare eller bo hos dig tills barnet blir vuxen beroende på vårdnadshavarnas förmåga att kunna tillgodose barnet trygghet och stabilitet. Hos Trygga Barn ser vi att du som familjehem behandlar det placerade barnet precis som om det vore ditt biologiska barn.

2. Vad är skillnaden på ett jourhem och ett familjehem?

Ett jourhemsuppdrag är en placering av ett barn under en bestämd tid, som regel fyra till sex månader, men det kan vara längre vid särskilda omständigheter. Som jourhem behöver man kunna ställa om snabbt och ta emot ett barn skyndsamt. Du behöver kunna ha överenskommelse med din arbetsgivare att du ska kunna vara hemma på heltid i alla fall de två första veckorna av placeringen. 

3. Kan jag arbeta som vanligt när jag tar emot en placering?

Det går inte att ge dig ett exakt svar då alla barn är olika. Som regel ska du kunna arbeta heltid på lång sikt. Men vissa barn har behov av omvårdnad där en vuxen behöver vara hemma på heltid. Vid dessa placeringar tar du tjänstledigt och så anställer vi dig på projektanställning så du får din lön. 

4. Vilka ersättningar finns?

Trygga Barn kan ge tre olika ersättningar. Den första ersättningen är arvode. Arvode är den ersättning du får som jour- och familjehem. Den andra ersättningen är omkostnadsersättning vilket är en skattefri ersättning ska gå till barnet, exempelvis veckopeng, kläder, sparpengar, aktiviteter, leksaker etc. Den sista ersättningen är lön vilket du får om du behöver vara hemma på heltid under delar av placeringstiden.

5. Vad är en behandlingsfamilj?

Hos oss har vi behandlingsfamiljer och förstärkta jourhem. För att ta uppdrag som behandlingsfamilj hos oss krävs det att du är hemma på heltid och att du har en adekvat utbildning för att kunna ge vård till barnet, exempelvis socionom, behandlingspedagog eller psykolog. Som behandlingsfamilj får du en heltidsanställning hos oss som varar under placeringstiden. Din uppgift att att samverka med olika professionella aktörer i barnets nätverk och vara aktiv i barnets behandling.

6. Vad är skillnaden på att ta emot placering från kommun och företag?

Som familje- och jourhem är det nästan enbart fördelar att ta emot placeringar via ett konsulentföretag. Vi säkerställer dina rättigheter som jour- och familjehem, finns tillgängliga dygnet runt och stöttar upp dig i uppdraget vid behov. 

7. Får jag ta med ett familjehemsplacerat barn utomlands?

Det generella svaret är ja, det får du. Men alla barn har olika livssituationer. Barn som är placerade med vårdnadshavarnas samtycke (enligt SoL) har fortfarande vårdnaden över barnet. I dessa ärenden behöver vårdnadshavarna samtycka till resa. Är barnet placerat utan vårdnadshavarnas samtycke (LVU) så kan socialtjänsten bevilja utlandsresa utan vårdnadshavarnas samtycke. Över lag så är socialtjänsten positiva till utlandsresa.

8. Får jag bestämma vilket barn som ska flytta in hos mig?

Både ja och nej. Hos oss får alla familjer ett matchningsformulär. Där får du välja ålder, könsidentitet och problematik. Detta eftersom alla familjer har olika förutsättningar när det kommer till att ta emot ett barn i hemmet. Det är sedan vårt jobb att matcha barnet till rätt familj. Men du kommer aldrig kunna bestämma, vilket du inte kan göra när du får ett biologiskt barn heller. Det viktigaste är att du ger barnet kärlek, trygghet och stabilitet så brukar det mesta lösa sig med tiden.