Behandlingsfamiljer

Enligt dagens forskning så mår barn bättre av att placeras i behandlingsfamiljer än på HVB och institution. Att kommunen bekostar behandlingsfamiljer är också att effektivisera våra skattepengar på ett bra och etiskt sätt där barnet faktiskt får den vård som barnet behöver för att förändra sin livssituation. Vi tar därför emot barn, ungdomar och vuxna i våra familjer och erbjuder behandling. Insatsen skräddarsys utifrån barnets behov. Hos Trygga Barn har vi behandlingsfamiljer och förstärkta jourhem. För oss innebär det följande:

  • Våra behandlingsfamiljer har adekvat utbildning för att kunna erbjuda barnet rätt vård. Den utbildning som våra familjer har är socionomer, psykologer, behandlare, lärare eller vårdpersonal. Vi matchar barnet till rätt familj så barnet får bästa möjliga vård.
  • Våra behandlingsfamiljer är hemma på heltid för att kunna tillgodose vård till barnet dygnet runt.
  • Våra behandlingsfamiljer kan ge behandling inom traumamedveten omsorg, kognitiv beteendeterapi, psykoedukation, motiverande samtal och återfallsprevention.
  • Våra familjer samverkar med de aktörer som behövs för att barnet ska kunna förändra sin livssituation. Exempel på aktörer är Maria Ungdom, BUP, hälso- sjukvård, skola, familjeterapi och psykiatri.
  • Gedigna veckorapporter enligt Socialtjänstlagen.
  • Enskild och grupphandledning två gånger i månaden. Extern handledning kan också sättas in vid behov.
  • Kontinuerliga utbildningar till våra familjer.
  • Jour tillgängligt dygnet runt.
  • Inkomstbortfall till familjerna.