Insatser för vuxna våldsutsatta

Att lämna en våldsam relation innebär många påfrestningar. Oftast avsäger våldsutövaren sig ansvaret och den våldsutsatta har ett heltidsarbete framför sig. Vår kontaktperson kan ansvara över: kontakt med Kronofogden, sekretessmarkering, brottsofferstöd, brottsofferutredning, kontakt med familjerätten, stöd vid vårdnadstvister, etablera kontakt med traumaenheten, samverkan med BoU samt VINR på socialtjänsten. Insatsen skräddarsys utifrån den enskildes behov.

När du har lämnat eller lever i en våldsam relation är det vanligt att du känner dig ensam. Din självkänsla har troligtvis blivit nedbruten och du behöver stöd för att lägga skulden där den hör hemma. Därför är det viktigt att du får samtalsstöd efter en våldsam relation så du kan bygga upp ditt liv igen på dina villkor.

Narcissistiskt våld är det enda våldet som kan leda till en CPTSD diagnos för vuxna. Vi är den enda organisationen som är särskilt utbildade inom området. Vår kompetens används i arbetet med barn och vuxna. Vi har gedigen kunskap i att kartlägga en narcissist och förhindra att narcissisten manipulerar myndigheter och andra yrkesverksamma. 


Vivant Omsorg AB

Vaksalagatan 6, 753 20 Uppsala

076 001 19 84/Växel 010- 33 33 616

@socialtskyddsnat