Skyddat Boende

Vi erbjuder skyddade boenden till vuxna samt barn. Våra uppdragstagare är utbildade inom PATRIARK, FREDA-farlighet, FREDA-bedömning, hot- och riskbedömningar, skyddsarbete, response based practice och behandling av trauma..

Vi tar emot vuxna män och kvinnor och deras medföljande barn. Hos oss erbjuds våldsutsatta läkning från deras trauman. Vi vet att ett av de svåraste när hen lämnar en våldsam relation är alla kontakter som den våldsutsattas tvingas samordna. Det är allt från förvaltningsrätt, försäkringskassa, kronofogden, polisen, advokatbyrå och socialtjänst. Vi agerar case manager och samverkar med aktörerna så den våldsutsatta kan fokusera på sin läkning som våldet har medfört.

Case manager erbjuder vi även som ett utomstående insats.

Certifierade utbildningar

Vi erbjuder certifierade utbildningar till myndigheter, skolor (både för elever och anställda), skyddade boenden, HVB-verksamheter och hälso- och sjukvård. 

Utbildningarna grundar sig i kvantitativa och kvalitativa studier där vuxna barn som tidigare varit våldsutsatta under uppväxten och varit aktuella inom socialtjänsten har intervjuats. Vidare grundar sig utbildningen på en evidensbaserad litteraturstudie från högskola och internationella forskningsrapporter. 

Du kan läsa mer om utbildningarna HÄR.

Föreläsningar

VI kommer gärna och föreläser för er. Vi har tidigare föreläst på exempelvis YBC gymnasiet i Nacka samt för våra familje- och jourhem!

En föreläsning är en övergripande sammanfattning av ett särskilt ämne. För tillfället erbjuder vi föreläsning om:

- Narcissistiskt våld mot barn från vårdnadshavare

- Traumarelaterad dissociation och depersonalisationssyndrom

- Psykiskt och känslomässigt våld