Utbildningar

Socialt Skyddsnät i Sverige AB erbjuder certifierade utbildningar till yrkesverksamma inom välfärden så som socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, skola, hälso- och sjukvård samt skyddade boenden och HVB. Våra utbildningar grundar sig i evidensbaserad forskning från Socionomprogrammet och genusvetenskap, evidensbaserad praktik och våra egna forskningsstudier. Syftet med utbildningarna är att fler yrkesverksamma ska ha rätt kompetens för att tillsammans med oss utveckla skyddsnät till de särskilt utsatta målgrupperna i landet. 

Det är ni som får skräddarsy utbildningsuppdraget utifrån era behovsområden och efter avslutad utbildning tilldelas alla deltagare certifierade diplom som intygar att ni har deltagit på utbildningen. Syftet med våra tjänster är att tillhandahålla kompetensutveckling inom områden som det råder brist inom. Det finns flera områden som är viktiga för oss som arbetar inom välfärden att ha kännedom om. Tyvärr erbjuds inte dessa typer av utbildningar i lika hög utsträckning som de borde och därför tillhandahåller vi dessa tjänster till er.

Är du nyfiken att veta mer får du gärna skicka meddelande till oss via kontaktformuläret här nedanför! Önskas en offert så kan du skriva det i formuläret så återkommer vi så fort vi kan!

Vi specialiserar oss på vissa bestämda grupper som utsätts för våld. Dessa är hbtqia+ personer, barn och ungdomar, kvinnor i beroendeproblematik, barn från överklassfamiljer, personer med funktionsvariationer samt äldre personer.

Vi erbjuder utbildningar till en mängd aktörer i landet. Några av dessa är socialtjänsten, skola (både yrkesverksamma och elever), BUP, hälso- och sjukvårdspersonal samt utförarverksamheter så som skyddade boenden.

Vi erbjuder utbildning inom alla typer av våld som kan förekomma i nära relationer. Våld i nära relationer är ett paraplybegrepp och innefattar mängder av beteenden. Det är viktigt att vara medveten om hur våldet utövats för att fånga upp klienter som du misstänker lever i en våldsam relation.

Det råder en brist på olika typer av behandlingsmetoder till personer som har utsatts för något typ av våld i livet. Forskningen är relativt färsk inom området. Vi har dock sett goda resultat av vissa metoder som vi gärna utbildar er inom!

Ibland kan klienter undvika att tala om sin våldsutsatthet, särskilt barn. Det är då viktigt att vara uppmärksam på hur trauman kan uttrycka sig i personers beteenden, handlingar och uppfattningar av världen. Ibland behöver vi hjälpa klienten att komma över det första hindret för att börja våga berätta om våldet.

Det råder en brist på kunskap inom traumadiagnoser så som depersonalisationssyndrom, dissociativa sjukdomar, komplex PTSD och Schizofreni.

Vissa av diagnoserna vet inte alla om att de existerar. Detta behöver vi ändra på för att skadereducera den psykiska ohälsan bland befolkningen.

Skicka bokningsförfrågan!