Vår kunskapsbank

Socialt Skyddsnät i Sverige AB har skapat en kunskapsbank för de som vill öka sin kompetens inom våld och sociala problem. Klicka runt på de olika flikarna under rubriken för att läsa mer om de olika sociala problemen som vi arbetar med.

Socialstyrelsens utredningar om dödligt våld påvisar återigen att kvinnor i missbruk faller offer för dödligt partnervåld.

Det är med en stor sorg som vi tog del av socialstyrelsens utredning om dödsfall 2018-2021 som publicerades nu i januari 2022.
Slutsatsen av rapporten är att i genomsnitt mördas 10 barn per år där gärningsmannen oftast är en förälder och 29 stycken vuxna där 18 av dessa dödas av en partner eller tidigare partner.
Det är med sorg som vi läste igenom materialet och detta är ännu en rapport som hamnar på vårt bord där vi vår läsa om Fyrklöverns målgrupp.
Det är som om hela samhället säger "Ni förtjänar inte hjälp. Även om det är på grund av våld i nära relationer som ni befinner er beroendeproblematik. Även om det var så att din våldsutövare tvingade dig till beroendet för att kunna fortsätta utsätta dig för mer våld".
Och då undrar vi vart kvinnornas perspektiv är i frågan, på riktigt? Ska samhället ta ansvar över våld i nära relationer, sådär så det ser bra ut och ger lite plus poäng, men inte ta ansvar över våldet på riktigt?
Det är en betydande andel kvinnor i beroendeproblematik som har utsatts för olika typer av våld i barndomen. Här frågar vi vart det stärka barnperspektivet är? Vi gör barnkonventionen till svensk lag för att vi vill belysa vikten av barns rättigheter, men när barnen som utsätts för våld och når en viss ålder, så slutar vi ta ansvar?
Våld i nära relationer är ett allvarligt problem. Både på kort sikt men även på långt sikt. Och kämpar vi emot det, så ska vi också kämpa emot det.
Det är därför vi finns. Det sociala skyddsnätet för de målgrupper som faller mellan samhällets stolar. Men vi kan inte bara vara känslomässiga i fråga så att vi inte vågar se en vanlig slutkonsekvens när vi som samhälle har misslyckats 🍀

Normaliseringsprocessen