Socialt Skyddsnät i Sverige AB

Det stod tidigt klart för mig att Rebecca (grundare) hade insikter och kunskaper som var klart över snittet inom våld i nära relationer. Rebeccas kunskaper rörande normaliseringsprocessen och våld i relationer var helt avgörande för att ärendet skulle få framgång. Det var Rebecca som först mötte den utsatta kvinnan och hennes möte lade grunden till att vi framgångsfullt kunde nå hela vägen. Ärendet är det mest omfattande relationsärende som jag hanterat under min tid som tjänsteman (32 år). Rebecca skrev en sammanfattning av våldets mekanismer som vi haft till stöd under hela förundersökningen. (...) Åklagaren har också använt Rebeccas sammanfattning som mall för relationsärenden.

- Polis inom relationsvåldsteamet

Socialt Skddsnät i Sverige AB är skapat av engagerade socialarbetare som arbetar med samhällsgrupper som faller mellan stolarna. Här är klienten i fokus där vi aktivt arbetar för att erhålla insatser och resurser till människor som får möjlighet att skapa verktyg för att förändra sin livssituation med empowerment, KASAM, kognitiv beteendeterapi, response based practice, motiverande samtal, psykoedukation, lösnings fokuserat arbete samt låg affektivt bemötande.  

Insatser av god kvalité

Vårt bolag bedriver socialt företagande och värdesätter samhällsinsatser av god kvalité och klienten i första hand. Vi har mångårig kompetens av aktuell lagstiftning inom det sociala området samt mångsidig erfarenhet av socialt arbete!

Jämlikhet & Delaktighet

För oss är det viktigt att alla individer tillgodoses jämlikhet och goda levnadsvillkor. En förutsätting för att säkerställa jämlikheten är att värdesätta våra klienters delaktighet i utformning av insatserna, så att dessa utformas utifrån den enskildes individuella behov.

Effekt & Förändring

Vårt huvudsakliga mål med våra insatser är effekt och förändring av oönskad social situation. Vi genomgår systematiskt kvalitetsarbete, reviderar kontinuerligt genomförandeplaner utifrån uppdrag och skapar god allians med våra klienter.

Våra huvudområden

Vi utvecklar innovativa behandlingsmanualer och insatser till våra målgrupper som det råder brist av idag på den sociala marknaden. Genom samhällsanalys, delaktighet och arbetslivserfarenheter kartlägger vi behoven för respektive målgrupp och utvecklar sedan tjänster som matchar de uttryckta behoven.

Vår vision är att utveckla sociala skyddsnät till de särskilt utsatta i Sverige. Oftast är det målgrupper som har mångsidig psykosocial problematik där dagens aktörer inte har lyckats att erbjuda insatser som säkerställer deras rättigheter. Tyvärr kan vi idag se att komplexa ärenden allt för ofta osynliggörs av samhället och individerna faller mellan stolarna.

Vi bedriver ett återinvesteringsbolag vilket betyder att den årliga vinsten återinvesteras i våra projekt och verksamheter. Detta för att vi ska kunna bedriva behandling, lyda under sekretessbestämmelser och ha möjlighet att sätta krav på våra anställda i form av utbildning och kompetens. Vill du läsa mer om vår motivering till bolagsformen kan ni klicka HÄR.

Trygga Barn

Familjehemsverksamhet för våldsutsatta barn

Jag har varit placerad i många verksamheter under min uppväxt. Trygga Barn har varit det bästa hittills. Jag har aldrig känt att vuxna engagerar sig så mycket i mig som de har gjort!

- Tidigare placerad ungdom

Trygga Barn är en familjehemsverksamhet för våldsutsatta barn som behöver placeras utanför hemmet. Vi tar emot placeringar från hela Sverige och våra jour- och familjehem får kontinuerliga utbildningar utifrån vår utbildningsmanual Trygga Barn. Här får de lära sig om olika traumaresponser som barn kan uttrycka, kartlägga och uppmärksamma anknytningsmönster, ha kunskap om alla olika typer av våld mot barn samt information om hur de ska arbeta i enlighet med barnkonventionen

Vi är den enda familjehemsverksamheten som erbjuder detta till familje- och jourhem. Vi vill barnets bästa och har som mål att bryta de traumatiska arvet och då behöver barnen tillgodoses trygghet, stabilitet, kontinuitet och känslomässig tillgänglighet. Du kan läsa mer om hur verksamheten är uppbyggd här!

Arbetar du på socialtjänsten och vill göra en placeringsförfrågan? Fyll i formuläret här nedan så hör vi av oss!Jag är så glad att vår kommun har hittat Trygga Barn. Idén om ett barnombud är något vi alla har väntat på.

- Familjehemssekreterare i mellersta sverigeFyrklöverns skyddade behandlingshem och Fri från Våld och Beroende

Projekt Fyrklövern är vårt första sociala projekt vilket är ett av Sveriges första skyddade behandlingshem för våldsutsatta kvinnor i beroendeproblematik. Vi utarbetar en innovativ behandlingsmanual som interagerar evidensbaserade behandlingsmetoder riktat till beroendeproblematik och våldsutsatthet. Behandlingen sträcker sig över sex månader och innehåller 32 timmars behandling i veckan. Utöver manualen kommer 41 insatser erbjudas inom en och samma verksamhet. Detta för att tillgodose alla möjliga behov som målgruppen kan tänkas ha och förhindra att kvinnorna faller mellan stolarna på grund av brister i samverkan mellan olika aktörer. Målet med insatsen är att varje enskild ska leva ett nyktert liv fritt från våld. Våra budord är respekt, effekt, jämlikhet, delaktighet, självbestämmanderätt och kvalité. Vi är engagerade i vårt arbete och har som vision att konkurrera ut den icke evidensbaserade metoden 12 stegs behandling och implementera vår manual inom missbruksvården istället. Vill du läsa mer om vårt projekt kan du göra det HÄR.

Samarbetspartners 

I samarbete med Almi Företagspartner genomgår Socialt Skyddnät coaching för Fyrklöverns boende, Fri från våld och beroende samt Trygga Barn.

Almi företagspartner

Coach: Charlotta Strand

Tillsammans med Vivant Omsorg AB utvecklar vi Projekt Fyrklövern och behandlingsmanualen Fri från våld och beroende. För tillfället bedriver vi verksamheten Trygga Barn - en familjehemsverksamhet för våldsutsatta barn. 

Vivant Omsorg AB

Vill du skänka en gåva till vårt livsviktiga arbete?

Senaste nyheter

Idag gled vi in på en ny månad av 2022 och gör därför en summering av föregående månad! Vi satte 10.000 SEK som vårt första mål för januari månad och kan komma med de goda nyheterna att vi nådde hela 14.680 SEK av 93 enskilda bidragsgivare! Vi är så himla glada och tacksamma över alla som har spridit vidare vårt...

Grattis till vår projektledare Rebecca Lysholm, som funnit pris från Winfried Fischers stipendiefond, förvaltad av Dialog-89, för samhällskritisk idéutveckling 2021. Rebecca skickade in ansökan sent under hösten 2021 där hon även visade sin affärsplan för stiftelsen. Med motiveringen "för att initiera ett projekt som ska förverkliga en ny...


Följ oss på sociala medier