Socialt Skyddsnät i Sverige AB

Våra budord

Kvalité

Vi är inte ett av de privata företaget som tar höga dygnskostnader och levererar dålig kvalité. Allt som vi erbjuder ska ha av högsta kvalité - och lite där till.

Effekt

Vi är så kallade doers. I samhället pratar vi ofta om vad vi behöver göra för att skapa ett bättre samhälle - men det är få som faktiskt gör det. Vi vill inte vänta på förändringen utan vi vill skapa förändringen - vilket vi gör med våra insatser.

Självbestämmanderätt

För oss är det viktigt att individen får bestämma i den utsträckningen hen kan när det kommer till sig själv och sin vård. Vi lägger särskild stor vikt vid barns självbestämmanderätt.

Respekt

"Det kunde lika gärna varit jag" är ett motto vi arbetar utifrån. Hur skulle vi vilja bli behandlade när vi behöver ta hjälp från samhället? Vilka socialarbetare skulle vi vilja möta? Sedan är vi dem vi själv önskade att vi mötte.

Jämlikhet

Vårt mål med insatserna är att skapa förutsättningar så individen kan leva på jämlika livsvillkor som alla andra. Vi individanpassar våra insatser för varje enskild klient.

Delaktighet

Våra klienter behöver vara delaktiga i sin vård för att vara motiverade i den. Därför utformar vi vården tillsammans med barnet eller den vuxna.

Våra huvudområden


Vi utvecklar innovativa behandlingsmanualer och insatser till våra målgrupper som det råder brist av idag på den sociala marknaden. Genom samhällsanalys, delaktighet och arbetslivserfarenheter kartlägger vi behoven för respektive målgrupp och utvecklar sedan tjänster som matchar de uttryckta behoven.

Vi bedriver ett återinvesteringsbolag vilket betyder att den årliga vinsten återinvesteras i våra projekt och verksamheter. Detta för att vi ska kunna bedriva behandling, lyda under sekretessbestämmelser och ha möjlighet att sätta krav på våra anställda i form av utbildning och kompetens. Vill du läsa mer om vår motivering till bolagsformen kan ni klicka HÄR.

Vår vision är att utveckla sociala skyddsnät till de särskilt utsatta i Sverige. Oftast är det målgrupper som har mångsidig psykosocial problematik där dagens aktörer inte har lyckats att erbjuda insatser som säkerställer deras rättigheter. Tyvärr kan vi idag se att komplexa ärenden allt för ofta osynliggörs av samhället och individerna faller mellan stolarna.

Trygga Barn

Trygga Barn är vår första verksamhet och riktar in oss på familjehemsvården. Vi har förstärka jourhem och behandlingsfamiljer i hela. Vår vision är att våra familjer ska ha adekvat utbildning och erfarenhet för att kunna ta emot ett barn i sitt hem och möta barnet i de känslor som är närvarande vid en placering utanför hemmet. En majoritet av våra familjer är utbildade socionomer, behandlare, psykologer, sjuksköterskor, lärare och barnrättsjurister. Läs mer om vår familjehemsverksamhet här.

Jag har varit placerad i många verksamheter under min uppväxt. Trygga Barn har varit det bästa hittills. Jag har aldrig känt att vuxna engagerar sig så mycket i mig som de har gjort!

- Tidigare placerad ungdom

Arbetar du på socialtjänsten och vill göra en placeringsförfrågan? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Samarbetspartners 

I samarbete med Almi Företagspartner genomgår Socialt Skyddnät coaching för Fyrklöverns boende, Fri från våld och beroende samt Trygga Barn.

Almi företagspartner

Coach: Charlotta Strand

Tillsammans med Vivant Omsorg AB utvecklar vi Projekt Fyrklövern och behandlingsmanualen Fri från våld och beroende. För tillfället bedriver vi verksamheten Trygga Barn - en familjehemsverksamhet för våldsutsatta barn. 

Vivant Omsorg AB

Fyrklöverns behandlingshem

Projekt Fyrklövern ska bli ett av Sveriges första skyddade behandlingshem för våldsutsatta kvinnor i beroendeproblematik. Vi utarbetar en innovativ behandlingsmanual, Fri från Våld och Beroende (FVB) som interagerar evidensbaserade behandlingsmetoder riktat till beroendeproblematik och våldsutsatthet. Behandlingen sträcker sig över sex månader. Utöver manualen kommer 41 insatser erbjudas inom en och samma verksamhet. Detta för att tillgodose alla möjliga behov som målgruppen kan tänkas ha och förhindra att kvinnorna faller mellan stolarna på grund av brister i samverkan mellan olika aktörer. Målet med insatsen är att varje enskild ska leva ett nyktert liv fritt från våld. Våra budord är respekt, effekt, jämlikhet, delaktighet, självbestämmanderätt och kvalité. Vi är engagerade i vårt arbete och har som vision att konkurrera ut den icke evidensbaserade metoden 12 stegs behandling och implementera vår manual inom missbruksvården istället. Vill du läsa mer om vårt projekt kan du göra det HÄR.

Socialt Skyddsnät i Sverige AB

Det stod tidigt klart för mig att Rebecca hade insikter och kunskaper som var klart över snittet inom våld i nära relationer. Rebeccas kunskaper rörande normaliseringsprocessen och våld i relationer var helt avgörande för att ärendet skulle få framgång. Det var Rebecca som först mötte den utsatta kvinnan och hennes möte lade grunden till att vi framgångsfullt kunde nå hela vägen. Ärendet är det mest omfattande relationsärende som jag hanterat under min tid som tjänsteman (32 år). Rebecca skrev en sammanfattning av våldets mekanismer som vi haft till stöd under hela förundersökningen. (...) Åklagaren har också använt Rebeccas sammanfattning som mall för relationsärenden.

- Polis inom relationsvåldsteam

Skänk en gåva till oss

Skänk valfri gåva via swish på nummer 123 530 36 98

Vårt swishnummer är direktkopplat till vårt projekt konto Fyrklövern. Alla bidrag, stora som små, skapar möjlighet för oss att implementera projektet.

Skänk valfri gåva via banköverföring på nummer: 5803-3291

Märk överföringen med "Fyrklövern" för bidrag till vårt pågående projekt för våldsutsatta kvinnor i beroendeproblematik. 

Alla bidrag går oavlönat till våra projekt

Alla erhållna bidrag går oavlönat till bolagets ändamål och projekt. 

Följ oss på sociala medier