Föreläsningar och kompetensutveckling

 Följande ämnen till föreläsningar kan bokas

- Personlighetsstörning vid utövande om våld i nära relationer

- Våld i nära relationer

- Dubbel utsatthet för våldsutsatta kvinnor i beroendeproblematik

- Hedersrelaterat våld och förtryck: Hur arbetar vi utifrån ett säkerhetsperspektiv?

- En öppen arbetsplats för alla. Perspektiv inkludering av hbtqia+ personer på arbetsplatser

- Det osynliga våldet: föreläsning om psykiskt och emotionellt våld i nära relationer

- Förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Förhållningssätt, varningssignaler och uppbrottsprocessen.

- Arbetsplatsens förhållningssätt när anställd utsätts för våld

- Har ni behov av kompetensutveckling inom ett annat socialt område? Hör av er till oss så kan vi upprätta en föreläsning som matchar era önskemål!