Visste du att?

11.01.2022

Debatten om mäns våld mot kvinnor tar allt större utrymme inom den offentliga debatten. Detta ser vi som en samhällsutveckling mot rätt nivå. Dock upplever vi en avsaknad av en viktig aspekt i debatten: nämligen de kvinnor som lever med våld i nära relationer och som även erhåller någon form av beroendeproblematik. Sverige är ett av de länder med flest narkotikarelaterade dödsfall i hela Europa. En stor andel av dessa är kvinnor. Många av dessa kvinnor har någon gång under livet levt i en våldsam reaktion och missbruket är oftast ett verktyg för att dämpa ångesten och symtom vid posttraumatisk stress. Att upprätta någon form av beroendeproblematik sker inte över en natt och det är ingen människa som går in med inställningen att det är deras mål. Men när samhällets välfärdsinsatser brister och osynliggör en viss målgrupp, kan beroendet vara enda utvägen för att stanna kvar vid liv.

Vi har mött återkommande gånger kvinnor som har levt i våldsamma relationer och som har uppgett att bruket av en viss substans räddade deras liv. När våldet trappas upp och de erhåller allvarliga fysiska skador kan vissa preparat fungera som smärtlindrande. För i många fall hindrar mannen henne att uppsöka sjukvård. I andra avseenden kan mannen tvinga henne att inta narkotikapreparat, eftersom kontroll är en viktig faktor som skapar förutsättningarna för mannen att upprepat och systematiskt kränka hennes värdighet och integritet. Om han lyckas upprätta ett beroende hos henne av en viss substans, så skapar detta ännu större förutsättningar för honom att vidmakthålla sitt våldskapital och fortgå med sitt våldsutövande gentemot henne. När hon väl lyckas lämna relationen kan hon erhålla abstinensbesvär från substansen som i sin tur leder till att hon tvingas återfalla i den våldsamma relationen till våldsutövaren.