Boka oss till föreläsningar på ert socialkontor och får kunskap om föräldrar som utövar narcissistiskt våld

Trygga Barns utbildningsmanual är en kommande manual som ska tryckas i bokform. Manualen handlar om barn utsatta för olika typer av våld under anknytningstiden och barndomen samt hur barns traumaresponser kan uttrycka sig till vuxenvärlden. Vårt huvudområde är våldsutsatta barn, men vi har ett särskilt fokus på barn utsatta för narcissistiskt våld och våld mot barn med funktionsvariationer.

I vår utbildningsmanual har vi utfört kvantitativa och kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat totalt 93 vuxna barn som tidigare har utsatts för en eller två föräldrar med en narcissistisk personlighetsstörning. En narcissistisk förälder använder sig av spegling för att lura omgivningen. Våra intervjupersoner berättar om hur föräldrarna uppfattades som världens bästa förälder av myndigheterna men bakom stängda dörrar skedde det allvarliga övergrepp, sadism och tortyr

Majoriteten av barnen fångades aldrig upp trots att de påvisade flertal traumaresponser och traumabeteenden där våldet reducerades till att barnen hade egna beteendeproblem

I studien får vuxna barn berätta hur myndigheter uppfattade deras föräldrar, vilka traumaresponser barnen visade i kontakt med välfärden och vilka arbeten deras föräldrar hade. Det som har framkommit skiljer sig markant från de studier som finns idag där forskare har utfört studien utifrån narcissistens synvinkel.

Vår utbildningsmanual fick stipendium på 80 000 kronor från Skandia som förvaltar fonden Idéer för livet. Vårt mål är att kunna trycka manualen men idag kan vi erbjuda föreläsningar och utbildningsdagar till professionella som möter barn i deras arbete. Trygga Barn utgår från barnkonventionen och barns delaktighet varpå vi lägger högt värde i att det är vuxna barn som är representanter till våra studier. 

Idag genomgår våra familje- och jourhem våra certifierade utbildningar. Vi tror på att rätt kompetens för familje- och jourhem förebygger sammanbrott i placeringen. Ett barn som har utsatts för våld från sin anknytningsperson utvecklar en otrygg anknytning och svårigheter i att känna sig älskvärd. Det är vanligt att barn utsatta för narcissistiskt våld bär på en stor sorg eftersom den narcissistiska föräldern inte är kapabel att älska sina barn. Det är vanligt att målgruppen är utåtagerande mot andra vuxna eftersom de vill bevisa att ingen vuxen är förmögen att älska dem. När familje- och jourhem avslutar deras uppdrag sker en återtraumatisering. För oss är det viktigt att barnen kommer till trygghet och får rätt förutsättningar till att leva ett liv fritt från våld.

Våra utbildningar kommer ge er svar på många frågetecken som har uppkommit i möten med barn. Många barn som utsätts för narcissistiskt våld osynliggörs där barnen inte får rätt vård eftersom narcissisten mörklägger våldet. Tänk om vi alla hade rätt kunskap om narcissistiskt våld och kunde ge rätt vård till de barn som vi uppfattar har beteendeproblem - men som i stället uppvisar traumabeteenden?

För mer information kan ni kontakta oss på info@socialtskyddsnat.se 

Föreläsningar

Är din verksamhet intresserad av att vi kommer till er och föreläser gör vi gärna detta! 

Kanske är du chef på ett företag som vill informera dina medarbetare om våld i nära relationer och visa att du finns som stöd för dina anställda? Eller kanske ska du anordna en temadag i skolan och vill att vi kommer och gästföreläsa? Eller varför inte tala på högtider så som internationella kvinnodagen?

Oavsett vad ert behov är så är ni välkomna att kontakta oss i formuläret nedanför. Som regel skickar vi en offert efter er förfrågan, men i vissa fall kan vi utföra föreläsningar ideellt. Det beror helt på vem som skickar förfrågan och vilket tidsutrymme vi har! Välkommen!