Bokning för samtal

Boka tid för din klient i vår samtalsverksamhet. Vi hör av oss med bokningsbekräftelse och övrig information!

Föreläsningar och kompetensutveckling

 Följande ämnen till föreläsningar kan bokas

- Personlighetsstörning vid utövande om våld i nära relationer

- Våld i nära relationer

- Dubbel utsatthet för våldsutsatta kvinnor i beroendeproblematik

- Hedersrelaterat våld och förtryck: Hur arbetar vi utifrån ett säkerhetsperspektiv?

- En öppen arbetsplats för alla. Perspektiv inkludering av hbtqia+ personer på arbetsplatser

- Det osynliga våldet: föreläsning om psykiskt och emotionellt våld i nära relationer

- Förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Förhållningssätt, varningssignaler och uppbrottsprocessen.

- Arbetsplatsens förhållningssätt när anställd utsätts för våld

- Har ni behov av kompetensutveckling inom ett annat socialt område? Hör av er till oss så kan vi upprätta en föreläsning som matchar era önskemål!

Bokningsförfrågan 

Placeringsförfrågan skyddat boende

Dygnsavgift Skyddat boende

Dygnsavgift


2500 kronor

Medföljande barn

750 kr

I dygnsavgiften ingår följande insatser:

- Kuratorsamtal 90 minuter i veckan av examinerad socionom som har master inom psykosocialt arbete och VINR. Samtalen grundar sig i evidensbaserad forskning och utgår från KBT, MI, KASAM och empowerment.

- FREDA-farlighetsbedömning, FREDA-bedömning och PATRIARK. Vi har även utvecklat ett eget kartläggningsformulär för våldet, som specialiserar sig på sexuellt och psykiskt våld samt våld mot hbtqia+ personer och personer med funktionsvariationer.

- Möjlighet att ta med barn och husdjur. Verksamheten erbjuder även terapihund.

- Kontaktperson, genomförandeplan, månadsrapport, utslussplanering, case management, stöd vid myndighetskontakt

- Sekretessmarkering, intyg till förtur i bostadskö, yttre och inre skalskydd, personal dygnet runt.

Uthyrning av personal