en

- Socialt skyddsnät -

Vi verkar för samhällsutveckling, på riktigt. 


Tjänster

Socialt Skyddsnät i Sverige AB:

Det perfekta bolaget för samhällsinsatser av god kvalité som verkar för empowerment, förändring och goda levnadsvillkor.

Skapat av engagerade socialarbetare som arbetar med samhällsgrupper som faller mellan stolarna. Här är klienten i fokus där vi aktivt arbetar för att erhålla insatser och resurser till människor som får möjlighet att skapa verktyg för att förändra sin livssituation med empowerment, KASAM, kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal, lösnings fokuserat arbete samt låg affektivt bemötande. 


 

Insatser av God Kvalité

Vårt bolag bedriver socialt företagande och värdesätter samhällsinsatser av god kvalité och klienten i första hand. Vi har mångårig kompetens av aktuell lagstiftning inom det sociala området samt mångsidig erfarenhet av socialt arbete!

Jämlikhet & Delaktighet

För oss är det viktigt att alla individer tillgodoses jämlikhet och goda levnadsvillkor. En förutsätting för att säkerställa jämlikheten är att värdesätta våra klienters delaktighet i utformning av insatserna, så att dessa utformas utifrån den enskildes individuella behov.

Effekt & Förändring

Vårt huvudsakliga mål med våra insatser är effekt och förändring av oönskad social situation. Vi genomgår systematiskt kvalitetsarbete, reviderar kontinuerligt genomförandeplaner utifrån uppdrag och skapar god allians med våra klienter.

Senaste nyheter


 

Samarbetspartners